CERCETARE

FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

Centre de cercetare

 

Centrul de cercetare CerTIMF

În cadrul departamentului Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică este înființat Centrul de Cercetare CerTIMF, în care se derulează proiecte de cercetare cu implicarea cadrelor didactice, studenților și masteranzilor specializărilor coordonate. 

Directorul centrului de cercetare CerTIMF este conf. dr. Zoran CONSTANTINESCU.

O descriere a centrului de cercetare este disponibilă la adresa: https://erris.gov.ro/CerTIMF

Lista proiectelor de cercetare derulate în cadrul centrului de cercetare CerTIMF poate fi consultată la adresa: https://timf.upg-ploiesti.ro/www/proiecte/

De asemenea, în cadrul departamentului Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică funcționează:

- Laboratorul Computer Science&Education – responsabili: conf. dr. Gabriela Moise și  conf. dr. Monica Vladoiu;

- Laboratorul Embedded Systems - responsabil conf. dr. Zoran Constantinescu;

- MathPole - responsabil conf. dr.  Alina Vîlcu.

Aceste laboratoare sunt rezultatul desfășurării proiectelor FDI: https://timf.upg-ploiesti.ro/www/proiect-fdi-2019-0066/ , https://timf.upg-ploiesti.ro/www/proiect-fdi-2020-0034/.

Centrul de Cercetare în Studii Literare, Lingvistică, Teoria Criticii și Culturii

Centrul de Cercetare în Studii Literare, Lingvistică, Teoria Criticii și Culturii oferă resurse și un cadru favorabil desfășurării activității de cercetare științifică în domeniul Științelor Umaniste (Filologie, Studii culturale, Filosofie, Teologie). Pe lângă activitatea de cercetare, subsumată obiectivelor din Programul de cercetare al Universității Petrol-Gaze din Ploiești și celor din Planul strategic și operațional al Facultății de Litere și Științe, centrul oferă asistență de specialitate în implementarea rezultatelor cercetării, organizează seminarii științifice, conferințe, sesiuni, colocvii, dezbateri, schimburi de experiență și alte manifestări științifice, contribuie la îmbunătățirea fondului de carte pentru subdomeniile menționate, desfășoară activități de elaborare, tipărire și distribuire a unor publicații, organizează evenimente culturale, expoziții și lansări de carte.

Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative (CSCJSA)

Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative este o structură de cercetare, fără personalitate juridică, înființat în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești prin decizia Senatului Universității nr. 810 din 04 aprilie 2013.

Centrul urmărește să realizeze cercetări fundamentale și aplicative în domeniul științelor juridice, sociale, al problematicii europene și în domeniul administrației publice.

Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative a organizat conferințe științifice periodice dedicate cadrelor didactice și cercetătorilor, organizate de fiecare dată în colaborare cu mai mulți parteneri, universități, centre de cercetare de prestigiu, asociații profesionale.

Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative este implicat activ în organizarea unor seminarii științifice, întâlniri cu partenerii mediului economic și social, lansări de carte etc, cu impact important în mediul academic.

Calitatea de Director al Centrului este deținută de Conferențiar universitar doctor Mihai Cristian Apostolache.

Totodată, Centrul editează Journal of Law and Administrative Sciences (www.jolas.ro ), revistă indexată în patru baze de date internaționale (EBSCO, HeinOnline, CEEEOL, SSRN).

PROIECTE DE CERCETARE / DEZVOLTARE

Proiecte FDI derulate în cadrul departamentului ITIMF

 • CNFIS-FDI-2020-0034 POLE4R&D – Suport pentru cercetare de excelenţă în disciplinele din aria STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), director proiect dr. Gabriela Moise
 • CNFIS-FDI-2019-0066 UPG-HUB4.0 – Hub pentru cercetare, dezvoltare şi inovare multidisciplinară în contextul revoluției industriale 4.0, director proiect dr. Gabriela Moise
 • CNFIS-FDI-2019-0048 Bază de practică pentru dezvoltarea creativității și inovării în demersul educațional multidisciplinar – informatică și inginerie mecanică, director proiect dr. ing. Ioan Popa

Alte proiecte sunt prezentate pe pagina departamentului ITIMF: » Proiecte Departamentul iTIMF (upg-ploiesti.ro)

Proiecte FDI derulate în cadrul departamentului SED

Anul 2021

 • CNFIS-FDI 2021-Integritate și Responsabilitate în Învățământul Superior (IRIS), director, prof.univ.dr. Suditu Mihaela

Anul 2022

 • CNFIS-FDI 2022-0447 – Educație Sustenabilă, Organizare și Performanță (ESOP), director, prof.univ.dr. Suditu Mihaela
 • CNFIS-FDI 2022-0457 – Abilitățile transferabile Premise pentru Tranziții de succes (APT), director, conf. univ.dr Safta Cristina Georgiana

ALTE INFORMAȚII

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII
 
Program de stimulare a cercetării în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Informații Program de stimulare a cercetării în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Cerere finanțare - GO-GISC
Contract de finanțare GISC
Declarație de restituire GO-GISC
Criterii:
 • actualitatea temei - 30%;
 • impactul rezultatelor proiectului asupra domeniilor de știință- 30%;
 • caracter interdisciplinar al echipei de cercetare - 20%;
 • calitatea și expertiza științifică a directorului de proiect - 20%.
 
RAPOARTE PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ A FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

Raport de cercetare 2022

 Raport de cercetare 2021

Raport de cercetare 2020

Raport de cercetare 2019

Raport de cercetare 2018

CONFERINȚE CADRE DIDACTICE

Anul 2021

 1. Conferința Internațională Multimodal Communication and Soft Skills Development, 27 – 28 November 2020
 2. Math Pole Workshop, 5 noiembrie 2020
 3. Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society – 6th edition, EPC_TKS 2021, Ploiești 8-9 Septembrie 2021

Anul 2022

 1. Conferinta internațională "Text and Image Facing Contemporary Issues" International Conference, 24-25 November 2022
 2. Conferința internațională Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină – dinamică și varietate, ediția a III-a, 15 iulie, 2022
 3. The Symposium Computer Science and Education (SCSE) - 4-5 mai, 2022

CONFERINȚE ORGANIZATE PENTRU STUDENȚI

 1. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice”, ediția I, 22 – 23 aprilie 2016
 2. Conferința națională studențească „Educația între Școală și Societate”, ediția a II a, 21 -22 aprilie 2016.
 3. Conferința națională studențească „Educația între Școală și Societate”, ediția a III a, 20 -2aprilie 2017.
 4. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și logos”, ediția a II-a 22 – 23 aprilie 2017
 5. Workshop dedicat Elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informației, Universitatea Petrol Gaze-Ploiești,  20 mai 2017
 6. Workshop INTEL – Inteligență Artificială / Deep Learning, 8 noiembrie 2017
 7. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos”, ediția a II-a 27 aprilie 2018
 8. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos”, ediția a II-a 18 – 19 aprilie 2019
 9. Workshop național. Diversitate culturală în spațiul academic românesc, 30 -31 mai 2019
 10. Workshop-ul “Informatica în Ingineria rachetelor”, 14 noiembrie 2018.
 11. Proiect educațional “Pedagogia, prioritatea noastră“, 27 februarie 2019
 12. Workshop-ul CORELAREA COMPETENȚELOR DOBÂNDITE DE MASTERANZII DOMENIULUI ȘTIINȚE UMANISTE CU NEVOILE ȘI EXIGENȚELE ANGAJATORILOR, 16 mai 2019
 13. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice StudenţeștiEducation Between School and Society, 11-12 aprilie 2019
 14. Workshop-ul online al studenților “Educația și provocările ei în pandemie”, 7 mai 2020
 15. Conferința internațională "Diversitate culturală în mediul academic", 27 – 28 mai 2021
 16. Sesiunea națională de comunicări studențești: Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Ordine și dezordine, 20 – 21 mai 2021
 17. Conferința internațională "Diversitate culturală în mediul academic" , 26-27 mai 2022
 18. Workshop științific studențesc -TENDINȚE ALE CERCETĂRII INFORMATICE, 4-5 mai 2022

CONCURSURI STUDENȚEȘTI

 1. Concursul studenţesc  de programare 3ITC, ediţia 32, noiembrie, 2016
 2. Concursul național Celebrations and Festivities in Anglophone Cultures – Theme: “Saint Patrick’s Day” pentru studenții de la profil NON-FILOLOGIC, 22 martie 2017
 3. Concursul național studențesc de dezvoltare de aplicații software 3ITC, 13-16 noiembrie 2018
 4. Elevii și studenții UPG-iști față cu… I. L. Caragiale sau Reacțiunea culturii, 26 februarie 2019
 5. Concursul de traducere din proza scurtă a lui I. L. Caragiale – Triumful talentului – ediția a III – a, 27 februarie 2019
 6. Ziua Francofoniei, Les Visages de la France, 20 martie 2019
 7. Concursul Național “Mot à monde 2020”, faza locală, 14 aprilie 2020
 8. Concursul de traduceri Triumful talentului, ediția a IV-a, 18 mai 2021
 9. Concursul Mot a Monde, 26 aprilie 2021