Calendare verificări și examene

Calendare verificări și examene - LICENȚĂ

Iarna

Calendar examene

 

SESIUNE SPECIALĂ EXAMENE/VERIFICĂRI - 28.02.2022 - 11.03.2022  

 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA IARNĂ 2022

 Programarea examenelor - An Pregătitor - Grupa A

 

 

 

 

 Important!

Pentru planificarea examenelor se utilizează formularul F024.06/Ed1.

Reprezentatul fiecărei grupe va completa acest formular după consultarea cu titularii disciplinelor și va depune fizic formularul la secretariatul facultății.

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 913/24.11.2021, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE: IANUARIE- FEBRUARIE 2022)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor și notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului I, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămâna a primului semetru, respectiv în intervalul 24.01.2022 - 30.01.2022.

DECIZIE

Vara

Calendar examene

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 289/19.05.2022, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE VARĂ 2022)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului I, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022. 

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022.consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11.

DECIZIE

Calendare verificări și examene - MASTER

Iarna

Calendar examene

SESIUNE SPECIALĂ EXAMENE/VERIFICĂRI - 28.02.2022 - 11.03.2022

 

 

 PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA IARNĂ 2022

 Important!

Pentru planificarea examenelor se utilizează formularul F024.06/Ed1.

Reprezentatul fiecărei grupe va completa acest formular după consultarea cu titularii disciplinelor și va depune fizic formularul la secretariatul facultății.

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 913/24.11.2021, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE: IANUARIE- FEBRUARIE 2022)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor și notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semetrului I, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămâna a primului semetru, respectiv în intervalul 24.01.2022 - 30.01.2022.

DECIZIE

Vara

Calendar examene

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 289/19.05.2022, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE VARĂ 2022)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului I, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022. 

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2021 - 2022, iar notele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022.consemnează în catalogul electronic în ultima săptămână a primului semestru, respectiv în intervalul 30.05.2022 – 05.06.2022.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11.

Decizie