Calendare verificări și examene

Calendare verificări și examene - LICENȚĂ

Iarna

Calendar examene

 

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA IARNĂ 2023-2024

 Programarea examenelor - An Pregătitor - Grupa A

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023 - 2024

 

 

 

 Important!

Pentru planificarea examenelor se utilizează formularul F024.06/Ed1.

Reprezentatul fiecărei grupe va completa acest formular după consultarea cu titularii disciplinelor și va depune fizic formularul la secretariatul facultății.

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 905/06.12.2023, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE: IANUARIE- FEBRUARIE 2024)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor și notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului I, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămâna a primului semetru, respectiv în intervalul 22.01.2024 - 28.01.2024.

DECIZIE

Calendare verificări și examene - MASTER

Iarna

Calendar examene

 

 PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA IARNĂ 2023-2024

 Important!

Pentru planificarea examenelor se utilizează formularul F024.06/Ed1.

Reprezentatul fiecărei grupe va completa acest formular după consultarea cu titularii disciplinelor și va depune fizic formularul la secretariatul facultății.

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 905/06.12.2023, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE: IANUARIE- FEBRUARIE 2024)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor și notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semetrului I, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în ultima săptămâna a primului semetru, respectiv în intervalul 22.01.2024 - 28.01.2024.

DECIZIE