Calendare verificări și examene

Calendare verificări și examene - LICENȚĂ

Vara

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 252/27.04.2023, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE MAI - IULIE 2023)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului 2, conform structurii anului universitar 2022 - 2023, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în  intervalul 22.05.2023 – 31.05.2023. 

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2022 - 2023, iar notele se consemnează în catalogul electronic în intervalul 22.05.2023 – 31.05.2023.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11, cu excepția studenților din anii terminali care vor putea susține verificarea sau proiectul în sesiunea de restanțe dedicată anilor terminali.

DECIZIE

Calendare verificări și examene - MASTER

Vara

Calendar examene

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 252/27.04.2023, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE MAI - IULIE 2023)

Art. 7.

(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului 2, conform structurii anului universitar 2022 - 2023, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în intervalul 22.05.2023 – 31.05.2023.

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2022 - 2023, iar notele se consemnează în catalogul electronic în intervalul 22.05.2023 – 31.05.2023.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11, cu excepția studenților din anii terminali care vor putea susține verificarea sau proiectul în sesiunea de restanțe dedicată anilor terminali.

Decizie