Calendare verificări și examene

Calendare verificări și examene - LICENȚĂ

Vara

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 405/24.04.2024, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE VARĂ - TOAMNĂ 2024)
Art. 7.
(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului 2, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în  intervalul 27.05.2024 – 09.06.2024, respectiv 27.05.2024 -31.05.2024 pentru anul III, specializările Informatică, Română - Engleză, Engleză - Franceză, Pedagogie și Pedagogia Învățămîntului Primar și Preșcolar. 

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele se consemnează în catalogul electronic în intervalul 27.05.2024 – 09.06.2024.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11, cu excepția studenților din anii terminali care vor putea susține verificarea sau proiectul în sesiunea de restanțe dedicată anilor terminali.

DECIZIE

Restanţe / Reexaminări LICENȚĂ

Calendare verificări și examene - MASTER

Vara

Calendar verificări

(extras din DECIZIA RECTORULUI NR. 405/24.04.2024, PRIVIND DESFĂȘURAREA SESIUNII DE EXAMENE VARĂ - TOAMNĂ 2024)

Art. 7.

(1) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele prevăzute cu verificare în planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în ultimele două săptămâni ale semestrului 2, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele/calificativele se consemnează în catalogul electronic în intervalul intervalul 27.05.2024 – 09.06.2024, respectiv 27.05.2024 -31.05.2024 pentru anul III, specializările Informatică, Română - Engleză, Engleză - Franceză, Pedagogie și Pedagogia Învățămîntului Primar și Preșcolar. 

(2) Activitățile de evaluare a cunoștințelor şi notarea la disciplinele de proiect se desfășoară în ultima săptămână a semestrului al II-lea, conform structurii anului universitar 2023 - 2024, iar notele se consemnează în catalogul electronic în intervalul 27.05.2024 – 09.06.2024.

(3) Studentul care nu a promovat una sau mai multe discipline prevăzută(e) cu verificare sau proiect poate susţine proba/probele de verificare restante în sesiunea de toamnă în condițiile specificate la Art. 11, cu excepția studenților din anii terminali care vor putea susține verificarea sau proiectul în sesiunea de restanțe dedicată anilor terminali.

Decizie