Facultatea de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești asigură o ofertă educațională bogată și diversă grație celor 7 specializări de licență care îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative cu cel al Informaticii. Fiecare absolvent al programelor noastre de licență își poate continua parcursul academic și desăvârși competențele în cadrul masteratelor corespunzătoare domeniilor menționate: Studii culturale românești în context european, Concepte și strategii de comunicare interculturală, Management educațional și integrare europeană, Consiliere Școlară și dezvoltarea carierei, Administrație publică și integrare europeană, Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației.

Procesul didactic este asigurat într-o bază materială modernă și unitară, cu facilități de studiu, dar și de relaxare, de un corp profesoral de elită care utilizează strategii de predare centrate pe student și care se implică permanent în crearea unui climat academic propice studiului și desăvârșirii intelectuale, prin angrenarea studenților nu numai în educația formală, ci și în cea non-formală.

Facultatea de Litere şi Ştiinte ghidează și susține dezvoltarea academică a studenților noștri, efectuează cercetări de înalt nivel academic, național și internațional, și creează noi cunoștințe. Ne dedicăm pentru promovarea egalității și recunoaștem avantajele unei comunități studențești diverse și talentate.

CONF. DR. ING. DANIELA POPOVICI

Mesajul Decanului

 

Suntem alături de tine în marea călătorie către o lume plină de provocări, de necunoscut, de oportunităţi, de schimbări!

Suntem alături de tine în efortul de a te descoperi, de a-ți stabili noi limite, de a înţelege lumea în care trăim şi în care vom trăi, de a te integra într-o societate a globalizării!

În era informaţiei și a comunicării, te sprijinim să devii un bun specialist şi, totodată, să înţelegi profund nobleţea misiunii de a spori moştenirea culturală a umanităţii!

Vă prezentăm tuturor, o bogată şi diversificată ofertă educaţională, constând în programe de licenţă și de master ce îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative și cu cel al Informaticii.

Promovăm ideea egalității și recunoaștem avantajele unei comunități studențești diverse, talentate, responsabile, asumate.

Facultatea de LITERE ŞI ŞTIINŢE: ÎNVĂŢ, DECI EXIST!

 

PROF. UNIV. DR. MIHAELA SUDITU

DECAN

ISTORIC

Facultatea de Litere și Științe a fost înființată în anul 1992 ca urmare a extinderii ofertei educaționale a fostului Institut de Petrol și Gaze din Ploiești și a transformării acestuia în universitate. Această extindere a fost rezultatul diversificării pieței muncii și a faptului că noi specializări apăreau în numeroase alte universități din țară. Astfel, Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești s-a transformat în universitate, inițial cu numele Universitatea din Ploiești, dar revenind apoi la titulatura Universitatea Petrol- Gaze din Ploieşti pentru a reflecta tradiția în domeniul petrolier pe care acesta o avea anterior.

În anul 2002, s-a considerat că Facultatea de Litere și Științe se poate diviza în două facultăți, respectiv Facultatea de Litere și Științe, unde au rămas specializările de profil umanist, științe sociale și științe fundamentale și Facultatea de Științe Economice care a căpătat propriul statut.

Facultatea de Litere și Științe funcționează în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești care este o instituţie de învăţământ superior de stat cu o bogată tradiţie şi rezultate meritorii în învăţământul superior românesc, reacreditată în 2019, şi care funcţionează în baza Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948, a Decretului nr. 702/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 211/30.12.1973 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 23/11.01.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/11.01.2011.

În cadrul Facultăţii de Litere și Științe sunt acreditate 7 programe de studii la nivel licenţă, 6 programe de studii la nivel master și un Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

În acest moment nu există programe doctorale care se desfășoară sub egida Facultății de Litere și Științe, dar s-a înaintat către ARACIS dosarul de autorizare provizorie a unei școli doctorale în domeniul Științe ale Educației.

Conducerea facultăţii

Decan

Prof. univ. dr. Suditu Mihaela
Tel: +40 244 573171 /  int.244  (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:  msuditu@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Conf. univ. dr. Iridon Cristina
Tel: +40 244 573171 / int.244  (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:  cristinairidon@yahoo.com

Prodecan

Şef lucr. dr. ing. Ioniţă Irina
Tel: +40 244 573171 / int.244   (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:   irinat@upg-ploiesti.ro

Program audienţe:

Decan:

prof. univ. dr. Suditu Mihaela

Luni: 09:30 - 11:00

Miercuri: 9:00 - 11:00

Tel: +40-762-244662

Program audienţe:

Prodecani:

conf. univ. dr. Iridon Cristina

șef lucr. dr. ing. Ioniță Irina

Marți, Joi: 11:30 - 13:20

Miercuri: 09:40 - 10:40

Vineri: 8.00 -10.00

Tel: +40-244-573171

Tel: +40-762-244662

Fax +40-244-575847

Program secretariat:

Secretar șef: Vică Angelica

Secretar: Florea Nicoleta

Luni și miercuri: 12:00 - 15:00

Marți și joi: 09:00 - 12:00 

Tel: +40-244-573171

Tel: +40-762-244662

Fax +40-244-575847

Consiliul Facultății

Prof. univ. dr. Suditu Mihaela

Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela

Prof. univ. dr. Stan Emil 

Conf. univ. dr. Apostolache Mihaela Adina

Conf. univ. dr. Badea Mihaela Gabriela

Conf. univ. dr. Costea Diana

Conf. univ. dr. Iridon Cristina

Conf. univ. dr. Mărgărițoiu Alina

Conf. univ. dr. inf. Moise Gabriela

Conf. univ. dr. Neagu Maria Ionela

Conf. univ. dr. Negru Maria ionela

Conf. univ. dr. inf. Nicoară Elena Simona

Conf. univ. dr. Rînciog Diana

Conf. univ. dr. Szekely Cătălina Ştefania

Conf. univ. dr. Toma Irina

Şef lucr. dr. ing. Ioniță Irina

Lector univ. dr. fiz. Baciu Anca

Lector univ. dr. Ioniță Liviu

Lector univ. dr. Netedu Loredana Florina

Lector univ. dr. Roșca Alina Elena

Lector univ. dr. Șchiopu Daniela

Student Dănăilă Vasilica Valentina

Student Diaconiță Georgiana Adina

Student Ion Andreea Laura

Student Toma (Năstase) Loredana Andreea

Student Oancea Adriana Sorina

Student Iordache Ioneta Alexandra

Student Niculae Corina Gabriela

Student Jipa Cosmina Bianca

Specializări

Studii universitare de licenţă (3 ani, IF)

 • Informatică
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză
 • Administraţie publică
 • Asistenţă managerială şi administrativă
 • Pedagogie
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Studii universitare de master (2 ani, IF)

 • Tehnolgii avansate pentru prelucrarea informaţiei
 • Studii culturale româneşti în context european
 • Concepte şi strategii de comunicare interculturală
 • Administraţie publică şi integrare europeană
 • Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 • Management educaţional şi integrare europeană