Facultatea de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești asigură o ofertă educațională bogată și diversă grație celor 7 specializări de licență care îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative cu cel al Informaticii. Fiecare absolvent al programelor noastre de licență își poate continua parcursul academic și desăvârși competențele în cadrul masteratelor corespunzătoare domeniilor menționate: Studii culturale românești în context european, Concepte și strategii de comunicare interculturală, Management educațional și integrare europeană, Consiliere Școlară și dezvoltarea carierei, Administrație publică și integrare europeană, Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației.

Procesul didactic este asigurat într-o bază materială modernă și unitară, cu facilități de studiu, dar și de relaxare, de un corp profesoral de elită care utilizează strategii de predare centrate pe student și care se implică permanent în crearea unui climat academic propice studiului și desăvârșirii intelectuale, prin angrenarea studenților nu numai în educația formală, ci și în cea non-formală.

Facultatea de Litere şi Ştiinte ghidează și susține dezvoltarea academică a studenților noștri, efectuează cercetări de înalt nivel academic, național și internațional, și creează noi cunoștințe. Ne dedicăm pentru promovarea egalității și recunoaștem avantajele unei comunități studențești diverse și talentate.

CONF. DR. ING. DANIELA POPOVICI

Mesajul Decanului

 

Suntem alături de tine în marea călătorie către o lume plină de provocări, de necunoscut, de oportunităţi, de schimbări!

Suntem alături de tine în efortul de a te descoperi, de a-ți stabili noi limite, de a înţelege lumea în care trăim şi în care vom trăi, de a te integra într-o societate a globalizării!

În era informaţiei și a comunicării, te sprijinim să devii un bun specialist şi, totodată, să înţelegi profund nobleţea misiunii de a spori moştenirea culturală a umanităţii!

Vă prezentăm tuturor, o bogată şi diversificată ofertă educaţională, constând în programe de licenţă și de master ce îmbină armonios studiul Științelor umaniste cu cel al Științelor educației, al Științelor administrative și cu cel al Informaticii.

Promovăm ideea egalității și recunoaștem avantajele unei comunități studențești diverse, talentate, responsabile, asumate.

Facultatea de LITERE ŞI ŞTIINŢE: ÎNVĂŢ, DECI EXIST!

 

PROF. UNIV. DR. MIHAELA SUDITU

DECAN

ISTORIC

Facultatea de Litere și Științe a fost înființată în anul 1992 ca urmare a extinderii ofertei educaționale a fostului Institut de Petrol și Gaze din Ploiești și a transformării acestuia în universitate. Această extindere a fost rezultatul diversificării pieței muncii și a faptului că noi specializări apăreau în numeroase alte universități din țară. Astfel, Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești s-a transformat în universitate, inițial cu numele Universitatea din Ploiești, dar revenind apoi la titulatura Universitatea Petrol- Gaze din Ploieşti pentru a reflecta tradiția în domeniul petrolier pe care acesta o avea anterior.

În anul 2002, s-a considerat că Facultatea de Litere și Științe se poate diviza în două facultăți, respectiv Facultatea de Litere și Științe, unde au rămas specializările de profil umanist, științe sociale și științe fundamentale și Facultatea de Științe Economice care a căpătat propriul statut.

Facultatea de Litere și Științe funcționează în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești care este o instituţie de învăţământ superior de stat cu o bogată tradiţie şi rezultate meritorii în învăţământul superior românesc, reacreditată în 2019, şi care funcţionează în baza Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948, a Decretului nr. 702/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 211/30.12.1973 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 23/11.01.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/11.01.2011.

În cadrul Facultăţii de Litere și Științe sunt acreditate 7 programe de studii la nivel licenţă, 6 programe de studii la nivel master și un Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

În acest moment nu există programe doctorale care se desfășoară sub egida Facultății de Litere și Științe, dar s-a înaintat către ARACIS dosarul de autorizare provizorie a unei școli doctorale în domeniul Științe ale Educației.

Conducerea facultăţii

Decan

Prof. univ. dr. Suditu Mihaela
Tel: +40 244 573171 /  int.244  (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:  msuditu@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Lector univ. dr. Volosevici Dana
Tel: +40 244 573171 / int.244  (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:  dana.volosevici@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Şef lucr. dr. ing. Ioniţă Irina
Tel: +40 244 573171 / int.244   (Decanat/Secretariat LS)
Fax +40 244 575847
E-mail:   irinat@upg-ploiesti.ro

Program audienţe:

Decan:

prof. univ. dr. Suditu Mihaela

Luni: 09:30 - 11:00

Miercuri: 9:00 - 11:00

Tel: +40-762-244662

Program audienţe:

Prodecani:

lector univ. dr. Volosevici Dana

Luni: 16:00-17:00

Miercuri: 14:00 -15:30

șef lucr. dr. ing. Ioniță Irina

Marți: 12:30 - 15:20

Tel: +40-244-573171

Tel: +40-762-244662

Fax +40-244-575847

Program secretariat:

Secretar șef: Vică Angelica

Secretar: Florea Nicoleta

Luni și miercuri: 12:00 - 15:00

Marți și joi: 09:00 - 12:00 

Tel: +40-244-573171

Tel: +40-762-244662

Fax +40-244-575847

Consiliul Facultății

Prof. univ. dr. Suditu Mihaela

Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela

Prof. univ. dr. Vasile Cristian

Conf. univ. dr. Iridon Cristina - Director Departament Filologie

Conf. univ. dr. Badea Mihaela Gabriela - Director DPPD

Conf. univ. dr. Safta Cristina - Director Departament Științe ale Educației

Lector univ. dr. Baciu Anca Florina - Director Departament ITIMF

Conf. univ. dr. Mărgărițoiu Alina

Conf. univ. dr. Costea Diana 

Conf. univ. dr. Ispas Lucia 

Conf. univ. dr. Negru Ionela Maria 

Conf. univ. dr. Szekely Ştefania Cătălina 

Conf. univ. dr. Netedu Loredana Florina 

Conf. univ. dr. Roșca Alina Elena

Conf univ. dr. Nica Marius

Şef lucr. dr. Ioniță Irina

Lector univ. dr. Ioniță Liviu

Lector univ. dr. Șchiopu Daniela

Lector univ. dr. Tudor Nicoleta Liviana

Lector univ. dr. Ștefan Nicolae Alin

Lector univ. dr. Nan Georgeta

 

Studenți

Gheorghe I. Rebeca Gina Isabela

Ivan G. David Marian

Eftimie J. Izabela Daniela

Ilie I. Sorana Maria

Ioniță V. Irina

Popescu K. Faris Tudor

Constantin M. Antonia Alexandra

Stanciu C. Raisa Victoria

Specializări

Studii universitare de licenţă (3 ani, IF)

 • Informatică
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză
 • Administraţie publică
 • Asistenţă managerială şi administrativă
 • Pedagogie
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Studii universitare de master (2 ani, IF)

 • Tehnolgii avansate pentru prelucrarea informaţiei
 • Studii culturale româneşti în context european
 • Concepte şi strategii de comunicare interculturală
 • Administraţie publică şi integrare europeană
 • Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
 • Management educaţional şi integrare europeană