ADMITERE

Informații pentru admitere

Vezi informațiile de care ai nevoie pentru admiterea la facultate.

Află detaliile

Înscriere online

Platforma de înscriere online.

Accesează

Rezultate admitere

Vezi rezultatele admiterii la licență și masterat.

Vezi rezultatele

Informații pentru admitere Licență

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc în luna iulie (sesiunea de vară), respectiv în luna septembrie (sesiunea de toamnă). Metodologia de concurs, probele, numărul de locuri scoase la concurs, perioadele de înscriere, actele necesare, și taxele de concurs vor fi publicate pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești: https://www.upg-ploiesti.ro/, dar și pe site-ul facultății la categoria ADMITERE.

Candidații care doresc să ocupe un loc la unul din programele de studii ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se pot înscrie, în perioada 1-30 iunie 2022, pe platforma de pre admitere a UPG, la adresa https://admitere.upg-ploiesti.ro/candid/. (Art. 3. din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență 2022)

Prezentare Facultatea de Litere și Științe

Oferta educațională a Facultății de Litere și Științe

Calendar admitere licență

Metodologia de admitere la studii universitare de licență

Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2022, ciclul universitar de licenţă, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru o singură opțiune și 300 lei pentru două sau mai multe opțiuni din cadrul universității.

Scutire sau reducere taxă de înscriere

Acte necesare dosar de înscriere la consursul de admitere licență 

Cazuri speciale

Probă eliminatorie - Domeniul Științe ale Educației

Informatică

Domeniul Informaticǎ, Specializarea Informaticǎ 75 locuri

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză150 locuri
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză75 locuri

Ştiinţe Administrative

Administraţie publică60 locuri
Asistenţă managerială şi administrativă50 locuri

Ştiinţe ale Educaţiei

Pedagogie50 locuri
Pedagogia învățământului primar și preșcolar80 locuri

Informații pentru admitere Master

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc în luna iulie (sesiunea de vară), respectiv în luna septembrie (sesiunea de toamnă). Metodologia de concurs, probele, numărul de locuri scoase la concurs, perioadele de înscriere, actele necesare, și taxele de concurs vor fi publicate pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești: https://www.upg-ploiesti.ro/, dar și pe site-ul facultății la categoria ADMITERE.

Prezentare Facultatea de Litere și Științe

Oferta educațională a Facultății de Litere și Științe - Master

Calendar admitere master

Proba concursului de admitere la studii universitare de master

ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN DE ADMITERE LA MASTER - sala și ora

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Științe ale Educației

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Științe Administrative

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Filologie 

Comisie examinare master

Metodologia de admitere la studii universitare de master

Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2022, ciclul universitar de master, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru un singur program de studiu şi de 300 de lei pentru două sau mai multe programe de studiu pentru care candidatul optează.

Scutire sau reducere taxă de înscriere

Acte necesare dosar de înscriere la concursul de admitere master - 2022

Cazuri speciale

 

Informatică

Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei 50 locuri

Filologie

Studii culturale româneşti în context european 50 locuri
Concepte şi strategii de comunicare interculturală50 locuri

Ştiinţe Administrative

Administraţie publică şi integrare europeană50 locuri

Ştiinţe ale Educaţiei

Management educaţional şi integrare europeană 50 locuri
Consiliere școlară şi dezvoltarea carierei50 locuri

Rezultate admitere Licență

Sesiunea IULIE

Al treilea set de liste - 26 iulie 2021

Al doilea set de liste - 23 iulie 2021

Primul set de liste - 20 iulie 2021

IMPORTANT!

Pentru a vă identifica pe liste, mai întâi trebuie să căutați codul unic de identificare, accesând butonul cu același nume situat pe pagina cu rezultatele admiterii - sesiunea iulie 2021.

Sesiunea SEPTEMBRIE

Primul set de liste - 01.09.2021

Important! Confirmarea locului se face în data de 02.09.2021, la Decananul Facultății de Litere și Științe, corp A, et. II, în întervalul 9.00-14.00.

Rezultate admitere MASTER

Sesiunea IULIE

Al treilea set de liste - 26 iulie 2021

Al doilea set de liste - 23 iulie 2021

Primul set de liste - 21 iulie 2021

IMPORTANT!

Pentru a vă identifica pe liste, mai întâi trebuie să căutați codul unic de identificare, accesând butonul cu același nume situat pe pagina cu rezultatele admiterii - sesiunea iulie 2021.

Sesiunea SEPTEMBRIE

Primul set de liste - 01.09.2021

Important! Confirmarea locului se face în data de 02.09.2021, la Decananul Facultății de Litere și Științe, corp A, et. II, în întervalul 9.00-14.00.