ADMITERE

Informații pentru admitere

Vezi informațiile de care ai nevoie pentru admiterea la facultate.

Află detaliile

Înscriere online

Platforma de înscriere online.

Accesează

Rezultate admitere

Vezi rezultatele admiterii la licență și masterat.

Vezi rezultatele

Informații pentru admitere Licență

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc în luna iulie (sesiunea de vară), respectiv în luna septembrie (sesiunea de toamnă). Metodologia de concurs, probele, numărul de locuri scoase la concurs, perioadele de înscriere, actele necesare, și taxele de concurs vor fi publicate pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești: https://www.upg-ploiesti.ro/, dar și pe site-ul facultății la categoria ADMITERE.

Prezentare Facultatea de Litere și Științe

Oferta educațională a Facultății de Litere și Științe

REPARTIZARE LOCURI BUGET/LOCURI CU TAXĂ - IULIE 2024

Calendar admitere licență - IULIE 2024

Calendar admitere licență - SEPTEMBRIE 2024

Metodologia de admitere la studii universitare de licență

Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2024, ciclul universitar de licenţă, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru fiecare din specializările alese/selectate/bifate din cadrul universității (Art.13 (1)).

Acte necesare dosar de înscriere la consursul de admitere licență 

Probă eliminatorie - Domeniul Științe ale Educației

Informatică

Domeniul Informaticǎ, Specializarea Informaticǎ 75 locuri

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză150 locuri
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză75 locuri

Ştiinţe Administrative

Administraţie publică60 locuri
Asistenţă managerială şi administrativă50 locuri

Ştiinţe ale Educaţiei

Pedagogie50 locuri
Pedagogia învățământului primar și preșcolar80 locuri

Informații pentru admitere Master

Înscrierea la concursul de admitere va avea loc în luna iulie (sesiunea de vară), respectiv în luna septembrie (sesiunea de toamnă). Metodologia de concurs, probele, numărul de locuri scoase la concurs, perioadele de înscriere, actele necesare, și taxele de concurs vor fi publicate pe site-ul Universității Petrol-Gaze din Ploiești: https://www.upg-ploiesti.ro/, dar și pe site-ul facultății la categoria ADMITERE.

Prezentare Facultatea de Litere și Științe

Oferta educațională a Facultății de Litere și Științe - Master

REPARTIZARE LOCURI BUGET/LOCURI CU TAXĂ - IULIE 2024

Calendar admitere master - IULIE 2024

Calendar admitere master - SEPTEMBRIE 2024

Proba concursului de admitere la studii universitare de master


ANUNȚ SUSȚINERE EXAMEN DE ADMITERE LA MASTER - sala și ora


Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Științe ale Educației

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Științe Administrative

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de master - Domeniul Filologie 

Informații concurs de admitere la studii universitare de master - Domeniul  Informatică 

Comisie examinare master


Metodologia de admitere la studii universitare de master

Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2024, ciclul universitar de masterat, aprobată de Senatul universitar, este de 100 lei pentru fiecare din specializările alese/selectate/bifate din cadrul universității.

Acte necesare dosar de înscriere la concursul de admitere master

Cazuri speciale

 

Informatică

Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei 50 locuri

Filologie

Studii culturale româneşti în context european 50 locuri
Concepte şi strategii de comunicare interculturală50 locuri

Ştiinţe Administrative

Administraţie publică şi integrare europeană50 locuri

Ştiinţe ale Educaţiei

Management educaţional şi integrare europeană 50 locuri
Consiliere școlară şi dezvoltarea carierei50 locuri