Anunț - concurs de admitere MASTER - 26.09.2022

Proba concursului de admitere la studii universitare de master – sesiunea SEPTEMBRIE 3 2022 se va desfășura la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în data de 26 septembrie 2022, astfel:

DATA

Domeniul

Sala

Ora

26 septembrie 2022

FILOLOGIE

A II 1

10:00

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

J II 1

9:00

 

În atenția candidaților înscriși la programele de master pentru domeniile Filologie și Științe ale Educației

Conform programului de desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master - Sesiunea de toamnă Septembrie 3 - 2022 la  Facultatea de Litere și Științe, pentru domeniile mai sus menționate proba constă în susținerea orală a eseului depus fizic la dosar sau transmis electronic pe platforma online a admiterii.

Comisia de admitere a Facultății de Litere și Științe