Anunț important

Senatul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, întrunit în data de 24.02.2022, a hotărât ca:


• În semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de MASTER, pentru toți anii de studii, activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect să se desfășoare online.
• În semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ ID și FR, pentru toți anii de studii, la toate activitățile didactice cuprinse în Calendarele semestriale (orare) să se desfășoare online.

Urmăriți pagina univesrsității: https://www.upg-ploiesti.ro/