Anunț important - desfășurare activități didactice

Consiliul de Administrație a hotărât ca, începând cu data de 21 martie 2022, toate activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect să se desfășoare în format fizic, la toate programele de studii universitare de licență, master, doctorat, indiferent de forma de învățământ, pentru toți anii de studii.

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/anunt-important-desfasurare-activitati-didactice