Anunț Simpozion Internațional - Proiect QUILL Quality in Language Learning

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL Resurse digitale în transferul limbii române ca limbă străină. Predarea limbajelor de specialitate – repere teoretice și studii de caz

Eveniment științific inițiat în urma activităților de evaluare și testare din cadrul Proiectului QUILL Quality in Language Learning

Manifestare onlineZoom & Google Meet 

Clic aici pentru program