Atelier dedicat Mărțișorului - Anul Pregătitor

Studenții de la Anul Pregătitor au participat la atelierul dedicat Mărțișorului, exersând competența de producere de mesaj scris, sub conducerea atentă a doamnei conf. univ. dr. Cristina Gafu.

Alături de studenții masteranzi de la specializarea Studii Culturale Românești în Context European și studenții de la Asistență Managerială și Administrativă tutoriați de dna conf. univ. dr. Silvia Stoian, studenții străini au confecționat mărțișoare și au redactat felicitări.

Felicitări tuturor!