BURSA CUM LAUDE

În atenția studenților!

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești acordă din fonduri proprii un ajutor de tip Bursă Cum Laude.

Bursele se acordă studenților de la învățământul cu frecvență/frecvență redusă și învățământ la distanță, înmatriculați în anul universitar curent, în limita fondurilor disponibile, în conformitate cu criteriile stabilite în cadrul acestui regulament.

Depunerea dosarelor se va face în perioada: 10 februarie - 16 februarie.

Ierarhizare și afișarea listelor: 17 februarie 2023

Succes!