Confirmarea locului ocupat - admitere august 2021

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea august 2021 sunt disponibile aici: 

Candidații admiși fără taxă vor confirma locul în data de 02.09.2021 cu depunerea diplomei de bacalaureat în original și completarea/schimbarea contractului de studii, în intervalul 9.00-14.00, la Decanatul Faculțății de Litere și Științe, Corp A, et. II.

Candidații admiși cu taxă vor confirma locul în data de 02.09.2021 prin achitarea primei rate a taxei de școlarizare, depunerea diplomei de bacalaureat în original și completarea contractului de studii, în intervalul 9.00-14.00, la Decanatul Facultății de Litere și Științe, Corp A, et. II.