Anunț Erasmus

Anunț Erasmus

Precizări privind organizarea mobilităților mixte și a perioadelor de „mobilitate” în format virtual -predare cadre didactice- în contextul pandemiei COVID-19 :

Perioada de „mobilitate” în format virtual a fost introdusă ca măsură excepțională pentru a veni în sprijinul desfășurării unei mobilități propriu-zise în format fizic (și nu pentru a o înlocui automat); aceasta poate fi planificată ca parte a unei mobilități mixte și doar în cazuri de forță majoră justificată poate înlocui o perioadă de mobilitate propriu-zisă în format fizic ce nu poate fi efectuată de către un participant.

 

Pentru orice tip de mobilitate vor fi incheiate contracte individuale de participare la programul Erasmus+.

  În cazurile în care nu este posibilă organizarea unei mobilități propriu-zise în format fizic, precum și dacă această măsura este necesară, relevantă și posibilă, se permite organizarea unei perioade de „mobilitate” în format virtual sau a unei mobilități mixte pentru care se permita combinarea unei perioade de „mobilitate” în format virtual cu o perioadă de mobilitate propriu-zisă în format fizic.

Perioadele de mobilitate în format fizic/mixt/virtual trebuie atestate de instituția/organizația gazdă prin documentele justificative aferente.

Pentru mobilitati fizice: In situația în care participantului i se impune o perioadă de carantină sau autoizolare în țara gazdă, această perioadă poate fi acoperită financiar prin grantul Erasmus+ doar cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: durata mobilității să fie mai mare decât perioada de autoizolare/carantină; perioada respectivă sa fie inclusă în perioada de mobilitate atestată de instituția/organizația de primire prin certificatul de participare eliberat la finalizarea mobilității; pe durata perioadei de autoizolare/carantină, participantul la mobilitate să desfășoare activități în format online oferite de instituția/organizația gazdă.