Examene de finalizare studii - vară 2021

În atenția studenților din anii terminali! 

Susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și master, sesiunea iulie 2021, se va face în modul față în față.

În acest context, fiecare student își va face nota de lichidare, pe care o va include în dosarul de înscriere, alături de celelalte documente (https://ls.upg-ploiesti.ro/educatie secțiunea Programe de licență - Examene de licență, respectiv Programe masterale - Examene de disertație).

Înscrierea (primirea dosarelor+lucrări) se poate face în mod hibrid (studenții pot trimite prin curier lucrarea cu toate actele sau se pot prezenta în ziua de înscriere, la sediul UPG).