PROIECTUL QUILL - QUALITY IN LANGUAGE LEARNING

Următorii membri ai Colectivului de Limbă Cultură și Civilizație Românească (conf.univ.dr. Mihaela Badea, conf.univ.dr. Cristina Gafu, conf.univ.dr. Cristina Iridon și conf.univ.dr. Diana Rînciog) din Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești au participat la Workshopul „Provocări și oportunități în crearea și adaptarea de resurse digitale pentru predarea limbii române ca limbă străină din cadrul Proiectului QUILL (Quality in Language Learning)”, desfășurat pe 17 decembrie 2021, la ora 17, pe Webex meeting:

 https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m5ba21b11b0e14935c025a421fc837c7e

Facultatea de Litere și Științe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este partener asociat în cadrul Proiectului european QUILL - Quality in Language Learning, nr. Proiect: 2020-1-PT01-KA226-HE-094809, alături de alte universități de prestigiu din țară și din străinătate, conform (https://quill.pixel-online.org/contractual-partners.php, https://quill.pixel-online.org/associated-partners.php).

 Proiectul, finanțat de Programul Erasmus +, KA2 – Parteneriate strategice pentru învățământul superior, a fost redactat și coordonat de Pixel în cooperare cu solicitantul proiectului și coordonatorul științific, Instituto Politecnico de Bragança, cu sediul în Bragança (Portugalia). Proiectul european Quill își propune să ofere lectorilor de limbi străine abilitățile de a identifica, evalua, utiliza și crea surse de predare a limbilor digitale și TIC. Proiectul Quill urmărește să ofere factorilor de decizie informațiile și abilitățile necesare pentru a îmbunătăți implementarea surselor și a metodei de predare a limbilor digitale și TIC în sistemele de învățământ superior.

https://quill.pixel-online.org/index.php