Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență - LICENŢĂ ŞI MASTER este disponibil pe site-ul universității, la secțiunea REGULAMENTE - SOCIAL și STUDENȚI.

Senatul Universitar a aprobat cuantumul burselor pentru anul universitar 2023-2024, în Hotărârea de Senat nr. 16 din 24 octombrie 2023.

Anunț burse sociale și reduceri taxe