Semnare contracte de studii - anul I

În atenția studenților din anul I!

Grupele sunt afișate la avizierul facultății, corp A, et. II și pe site, la secțiunea STUDENȚI-GRUPE: https://ls.upg-ploiesti.ro/studenti

Fiecare grupă își va desemna câte un șef de grupă care va fi anunțat la secretariatul facultății.

Completarea și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2023-2024 se va face în perioada 9-13 octombrie, în prezența cadrelor didactice – tutori de an (lista acestora se găsește la secțiunea STUDENȚI-TUTORI: https://ls.upg-ploiesti.ro/studenti).