UNbreakable România 2023

UNbreakable România 2023
Anul acesta Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se află pe locul 7!

Felicitări studenților participanți!

Ne mândrim cu voi!