FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE

Anunțuri și noutăți

Erasmus internships for Romanian students in Slovakia

 

Detalii referitoare la New Erasmus internships for Romanian students in Slovakia găsiți la adresa:

https://www.placementslovakia.com/current-vacancies/internships

 

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la cursurile cu frecvență - LICENŢĂ ŞI MASTER este disponibil pe site-ul universității, la secțiunea REGULAMENTE - SOCIAL și STUDENȚI.

Semnare contracte de studii - anul I

În atenția studenților din anul I!

Grupele sunt afișate la avizierul facultății, corp A, et. II și pe site, la secțiunea STUDENȚI-GRUPE: https://ls.upg-ploiesti.ro/studenti

Deschiderea noul an universitar 2023-2024

Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2023-2024 va avea loc luni, 2 octombrie 2023, ora 11.00, la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Programul complet al evenimentului

Anunț important - reexaminare R3

Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din 13.09.2023, a hotărât susținerea unei reexaminări (R3), pentru un singur examen, vineri 15 septembrie 2023.

Taxa de reexaminare este 300 lei.

Studenții trebuie să depună la secretariat facultate cererea de reexaminare și dovada achitării taxei.

Anunț admitere master - septembrie 2023

În atenția candidaților la concursul de admitere la studii universitare de master - sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Examenul din data de 18 septembrie se va desfășura la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Detalii referitoare la proba examenului, sala și ora susținerii examenului găsiți în anunț.

Anunț Tabere Studențești 2023

În perioada 24 mai 2023 - 14 iunie 2023 se pot depune cererile pentru obținerea unui loc într-o tabără studențească.

Atelier de lucru - "Cum să lucrezi în echipă pentru a-ți optimiza rezultatele"

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Departamentul Științele Educației

Atelier de lucru - "Cheia motivării ești chiar tu!"

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Departamentul Științele Educației