Anunț - burse și alte forme de sprijin material - Sem I - licență și master

Informații referitoare la calendarul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și master, pentru semetrul I, anul universitar 2022-2023 sunt disponibile pe site-ul faculțătii la categoria BURSE:

https://ls.upg-ploiesti.ro/studenti/#burse