Concurs - post tehnician la Departamentul ITIMF

Informații referitoare la anunțul concursului pentru  1 post de tehnician debutant cu 1/2 normă, studii medii, în cadrul Departamentului I.T.I.M.F. , pe perioadă nedeterminată sunt disponibile la adresa: 

https://www.upg-ploiesti.ro/ro/concursuri-personal-didactic-auxiliar-si-nedidactic-2022